Yritysyhteistyön valmennus Väestöliiton kansainvälisen kehityksen yksikössä

VL_iso_w645px

Olin marraskuussa 2015 luennoimassa yritysten ja järjestöjen yhteistyöstä SOSTEn ja Kepan järjestämän Yritysyhteistyön ytimessä –koulutuskokonaisuuden ensimmäisessä tilaisuudessa. Osallistujien joukossa oli Väestöliiton kansainvälisen kehityksen yksikön johtava asiantuntija Hilkka Vuorenmaa, joka tuli keskustelemaan kanssani luentoni jälkeen. Hän kertoi etsineensä pitkään tiimilleen sopivaa tulokulmaa yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja uskoi löytäneensä sen alustuksestani.

Jatkoimme keskustelua sähköpostitse: Hilkka toivoi, että tulisin fasilitoimaan puolen päivän keskustelevan työpajan Kansainvälisen kehityksen yksikön tiimille siitä, millaisten yritysten kanssa yksikön kannattaisi hakeutua yhteistyöhön, mitä heidän kannattaisi kumppaneilleen tarjota ja mitä yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja sitouttaminen edellyttäisi.

”Väestöliiton kansainvälisen kehityksen yksikkö on selvittämässä mahdollisuuksia aloittaa yritysyhteistyötä yritysvastuun vahvistamiseksi kehitysmaissa toimivien suomalaisten yritysten kanssa. Tämä on meille aivan uusi toiminta-ajatus, johon yritämme saada tietoa ja keinoja. Sari Kuvajan antama konsultaatio oli yksiköllemme erittäin hyvä, koska se oli tarpeeseemme räätälöity. Yksikkömme sai hyvää perustietoa siitä, mitä yritysvastuulla tarkoitetaan, mitkä sopimukset ja ohjeistukset sitä viitoittavat, miten meidän yksikkömme asiantuntemusta voidaan asemoida yritysvastuuseen ja millä keinoin asiaa voimme lähteä viemään eteenpäin. ”
Hilkka Vuorenmaa, johtava asiantuntija, Väestöliiton kansainvälisen kehityksen yksikkö