Yritysvapaaehtoisuus – mitä hyötyä?

Pankin työntekijät opettavat nuoria ymmärtämään talousasioita ja hallitsemaan omaa rahankäyttöään. Samalla he oppivat tuntemaan nuorten maailmaa ja ajatustapoja. Hyvän tekeminen vahvistaa ammatillista osaamista ja hyödyttää työnantajaa samalla, kun se tuottaa tekijöilleen mielihyvää.

Konsulttiyrityksen työntekijät auttavat kumppanijärjestöä sen toiminnan kehittämisessä: sparraavat esimerkiksi taloushallintoa ja strategiatyötä. Konsultit saavat tilaisuuden työskennellä monipuolisessa arvoympäristössä ja pohtia kysymyksiä, joihin bisnesasiakkaiden kanssa ei välttämättä törmää.

Kaksi esimerkkiä yritysvapaaehtoisuudesta eli yritysten työtekijöiden vapaaehtoisesta toiminnasta jonkin yleishyödyllisen kohteen hyväksi. Esimerkeissä vapaaehtoisuus linkittyy yrityksen liiketoimintaan ja henkilöstön kehittämiseen.

Erityisesti Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Irlannissa yritysten ja niiden työntekijöiden osallistumisella yleishyödyllisen toiminnan resurssointiin joko rahalla tai osaamista lahjoittamalla on pitkät perinteet. Suomessakin yritysten ja järjestöjen yhteistyö on viimeisten viiden vuoden aikana yleistynyt: erityisesti isot kehitysyhteistyöjärjestöt tekevät ammattimaista yritysvarainhankintaa ja -yhteistyötä, mihin saattaa liittyä myös vapaaehtoistoimintaa. Yleisesti meillä esiintyy kuitenkin edelleen ”kohtaanto-ongelma”: yritykset ja järjestöt eivät löydä toisiaan eivätkä tiedosta niitä hyötyjä, joita yhteistyö voisi tuoda.

Olemme edelleen yritysvapaaehtoistoiminnan kehitysmaa, kiteytti Nenäpäivä-säätiön toiminnanjohtaja Anu Rapeli Tiedekahvilassa eilen pidetyssä keskustelutilaisuudessa Mullistaako myötätunto työelämän?. Tilaisuus oli osa parhaillaan käynnissä olevaa ThinkFest-viikkoa.

Anu Rapelin keskustelukumppaneina olivat tutkijat Jenni Spännäri ja Anna Seppänen CoPassion-tutkimushankkeesta. Tämän vuoden alussa alkaneessa poikkisektoraalisessa hankkeessa tutkitaan myötätunnon merkitystä yritysten ja yhteisöjen menestystekijänä. Yritysvapaaehtoisuus on yksi hankkeen teemoista.

Tutkijoiden mukaan myötätunto on ihmisen perustarve: meillä on tarve kantaa vastuuta; tarve antaa ja auttaa, mutta myös saada apua tarpeen tullen. Ihmiset eivät voi hyvin, ellei heillä ole mahdollisuuksia vastavuoroiselle myötätunnolle. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa näitä mahdollisuuksia, ja kansainvälisten tutkimusten mukaan silloinkin, kun se tapahtuu ”työnantajan piikkiin”. Lisäksi yritysvapaaehtoisuus parantaa työssä viihtymistä ja työhyvinvointia sekä sitouttaa työnantajaan. CoPassion-hankkeen edetessä saamme tutkimukseen perustuvaa tietoa yritysvapaaehtoisuuden hyödyistä myös suomalaisesta näkökulmasta.

Entä tämän hetkinen työilmapiiri yt-neuvotteluineen ja irtisanomisineen? Saisitko myytyä yrityksenne toimitusjohtajalle ajatuksen siitä, että jokainen työntekijä saisi tehdä neljä tuntia vapaaehtoistyötä haluamassaan kohteessa joka kuukausi – niin kuin kuulemma eräässä yrityksessä toimitaan? Miten vapaaehtoisuus mahtuu kuvioon, kun toisaalla puhutaan työajan pidentämisestä ja palkan alennuksista?

Keskustelutilaisuudessa esiin nostamani kysymykset saivat kokemukseen perustavan vastauksen yleisöstä: Eräässä yrityksessä oli yt-neuvottelujen jälkeen ahdistava ilmapiiri ja ihmiset voivat huonosti. Bileet tai pikkujoulut työpaikkansa säilyttäneiden kesken eivät tuntuneet hyvältä idealta hengen nostattamiseksi. Sen sijaan yhdessä hyvän tekeminen toisten hyväksi lisäsi yhteenkuuluvuutta ja lievitti ahdistusta.

Mitä vapaaehtoistoimintaa harkitsevassa yrityksessä siis kannattaisi huomioida? Ainakin nämä:

– Yhdistäkää vapaaehtoistoiminta osaksi henkilöstön kehittämisohjelmaa
– Arvioikaa vapaaehtoistoiminnan hyötyjä (myös) työhyvinvoinnin, motivoinnin ja sitouttamisen näkökulmasta
– Ottakaa henkilöstö mukaan miettimään kohteita ja tekemisen tapoja niin, että toiminnasta löytyy tarttumapintoja eri ammattiryhmille
– Toiminnan pitää perustua vapaaehtoisuuteen, jotta tekijöiden sisäinen motivaatio säilyy
– Toiminta kannattaa linkittää yrityksen liiketoimintaan
– Vapaaehtoistoiminta saa tuottaa iloa, olla hauskaa ja parantaa yrityksen imagoa
– Etsikää sopivia kohteita ja kumppaneita myös pienempien ja vähemmän tunnetuimpien järjestöjen joukosta

2.9.2015