Yritysten ja järjestöjen yhteistyö

Yhteistyö
Palveluni yrityksille: Järjestöyhteistyön konseptointi, valmistelu ja toteutus

Vastuullinen yritys tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen myös yhteistyössä niiden kanssa. Yhteistyö kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa on eräs keino lisätä yhteistä hyvää ja tukea yrityksen arvojen mukaista toimintaa. Samalla yhteistyö avaa kanavia uusien kohderyhmien tavoittamiseksi ja lisää työntekijöiden arvostusta työnantajaansa kohtaan.

Kartoitan asiakkaan kanssa yhteistyössä laaditun tavoite- ja tarveanalyysin pohjalta kiinnostavimmat yhteistyökumppaniehdokkaat, laadin ehdotukset yhteistyön sisällöstä ja käyn tarvittaessa alustavat yhteistyöneuvottelut asiakkaan puolesta.

”Nordic Morning tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa muun muassa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Sari oli mukana käynnistämässä Nordic Morningin ensimmäisiä Nuorten Akatemian Mahis-projekteja vuonna 2013. Sari on idearikas promoottori, joka ajattelee paljon mutta myös tekee. Sarin projekteissa villitkin ideat siirtyvät helposti käytäntöön.” Viestintäjohtaja Annika Linna, Nordic Morning

Palveluni järjestöille: Yritysyhteistyön konseptointi, valmistelu ja valmennus

Avustan järjestöjä niiden asiantuntemuksen tuotteistamisessa. Kartoitan järjestöasiakkaan kanssa yhteistyössä laaditun tavoite- ja tarveanalyysin pohjalta kiinnostavimmat yhteistyökumppaniehdokkaat, laadin ehdotukset yhteistyön sisällöstä ja käyn tarvittaessa alustavat yhteistyöneuvottelut asiakkaan puolesta.