Vastuuviestintä ja -raportointi

2015-08-10_SKS-012_645px

Vastuuviestintä – tai pikemminkin viestintä organisaation vastuullisuudesta – eroaa yrityksen muusta viestinnästä lähinnä kahdella tavalla: mahdollisia kohderyhmiä on enemmän kuin perinteisellä yritysviestinnällä, ja viestittävänä on asioita, joihin liittyy tunteita, joskus jopa intohimoja. Mutta juuri samoista syistä vastuullisuusasiat tarjoavat mahdollisuuden raikkaaseen, rajat rikkovaan ja kiinnostavaan viestintään.

Raportointi on viestintää suoraviivaisempaa ja keskittyy faktojen kertomiseen. Raportointi on säännöllistä tiedon välitystä. Jos viestintä on kohderyhmät osallistavaa ja pyrkii rakentamaan luottamusta, raportoinnilla haetaan uskottavuutta: kerrotaan tavoitteista ja tuloksista ja tarvittaessa perustellaan, miksi kaikkia tavoitteita ei ehkä olekaan saavutettu.

Sekä viestinnässä että raportoinnissa kannattaa keskittyä olennaisiin asioihin. Ne organisaatio määrittelee yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kokoan yrityksenne olennaiset asiat verkkosivuille faktoina ja tarinoina. Laadin kuvaukset yrityksenne toimintaketjuista ja maustan kuvauksia tavarantoimittajien tai asiakkaiden haastatteluilla. Suunnittelen yrityksenne vastuullisuuskatsauksen alusta loppuun ja tuotannon sisällöt itsenäisesti tai yhteistyössä yhtiönne asiantuntijoiden kanssa. Hankin tarvittaessa myös visuaalisesta suunnittelusta vastaavan tiimin sekä valokuvaajan mukaan projektiin.

Näin teimme esimerkiksi Sinebrychoffin vuoden 2014 vastuullisuuskatsausprojektissa.

Nordic Morning halusi nostaa esille sidosryhmien näkemyksiä vuoden 2014 yritysvastuuraportissaan. Tein raporttiin useita haastatteluja.

Lue lisää julkaisupalveluistani!