Vastuun kantajat: Miten vastuullisuutta edistetään tekstiilialalla?

2015-06-16_VastuunKantajat-199_645x491px

Kesäkuussa 2015 julkaistu kirja Vastuun kantajat avaa tekstiili- ja vaatetusalan vastuullisuustyötä 12 yritysesimerkin kautta. Artikkelien keskeisenä aineistona ovat yritysten johdon, tuotesuunnittelun sekä vastuullisuustyön ja viestinnän ammattilaisten haastattelut. Haastattelut on tehty marraskuun 2014 ja huhtikuun 2015 välisenä aikana.

Kirjan artikkelit ja niiden teemat on valittu niin, että ne valaisevat tekstiili- ja muotialan vastuullisuuskysymyksiä, -haasteita ja -toimenpiteitä eri näkökulmista. Mukana ovat jatkuvasti ajankohtaiset hankintaketjun vastuullisuuteen liittyvät teemat, mutta myös sellaiset vastuullisuuden ulottuvuudet, jotka ovat jääneet vähemmälle huomiolle julkisessa keskustelussa: työntekijöiden osallistaminen, lojaalius alihankkijasuhteissa sekä pyrkimys etsiä entistä vähemmän luontoa kuormittavia raaka-aineita ja vähentää kangashävikkiä.

Julkaisun yritykset ovat: Agtuvi Ky, Dafecor Oy, Finlayson Oy, Joutsen Finland, L-Fashion Group, Marimekko Oyj, Nanso, Oy Fiblon Ab, Pure Waste Textiles, Reima Oy, Suominen Oyj, VM-Carpet Oy.

Onko teidän yrityksellänne tai toimialallanne kiinnostavia tarinoita, jotka odottavat kirjoittajaa? Lue lisää tarjoamistani julkaisupalveluista!

Autan mielelläni myös yritysvastuuraporttien suunnittelussa ja toteutuksessa.  Olen ollut mukana tekemässä muun muassa Sinebrychoffin ja Nordic Morningin raportteja.