Vastuullinen Image Wear

imagewear-2_w645px

 

Kolme tuntia olimme varanneet aikaa, kaksi ja puoli riitti, ja toimitusjohtaja Pekka Nikkanen ja avainasiakaspäällikkö Kati Tukiainen olivat selvittäneet minulle, mitä Image Wear tekee ja miten sekä millaista apua he vastuullisuustyön kehittämiseen toivoisivat.

Kahden konsultaatiopäivän, yhden välitapaamisen sekä muutaman tarkentavan puhelinkeskustelun jälkeen askelmerkit olivat selvillä:

• Tarvitaan lisätietoja vastuullisuuden toteutumisesta alihankkija- ja tavarantoimittajaverkostossa
– Tätä työtä varten laadimme kysymyspohjan suomeksi ja englanniksi
• Laaditaan vastuullisuuden tavoiteohjelma vuosille 2015-2018
• Valmistellaan vastuullisuuteen liittyvät lupaukset ja sitoumukset hallituksen hyväksyttäväksi
• Päivitetään Image Wearin Code of Conduct sekä ympäristö- ja laatujärjestelmät sekä henkilöstöjohtamisen järjestelmä
• Aletaan viestiä vastuullisuustyöstä säännöllisesti henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Lisäksi to do -listalle kirjattiin, että hiukan myöhemmässä vaiheessa kartoitetaan tärkeimpien sidosryhmien odotuksia Image Wearin vastuullisuudesta.

Pekka Nikkasen ja Kati Tukiaisen lisäksi työhön osallistui Image Wearin ostoassistentti Riikka Nikkanen.

”Sari Kuvaja tuntee hyvin tekstiiliteollisuuden vastuullisuuskysymykset. Hän auttoi meitä määrittelemään Image Wearin vastuullisuustyön painopisteet ja laatimaan työlle tavoitteet. Sarin käytännönläheinen ja asiakaslähtöinen työote teki yhteisestä työskentelystä joustavaa ja mutkatonta.” Toimitusjohtaja Pekka Nikkanen, Image Wear Oy

Tehdäänkö teillekin vastuullisuuskartoitus ja työsuunnitelma?