S-ryhmän sidosryhmäanalyysi

2015-08-10_SKS-025_w645px
S-ryhmän Maine ja vastuullisuus -yksikössä toteutetun sidosryhmäprosessin aikana kartoitimme keskeiset sidosryhmät ja määrittelimme niille olennaiset asiat. Analysoimme sidosryhmien asettamat odotukset S-ryhmälle, arvioimme, miten hyvin odotukset sillä hetkellä täyttyivät ja millaisia toimenpiteitä odotusten ja toteutuman välisten erojen vähentäminen vaatisi. Sidosryhmäsuhteiden systemaattisen hoidon edistämiseksi laadimme ehdotuksen sidosryhmäsuhteiden vastuista S-ryhmän johtoryhmässä ja liiketoimintayksiköissä.

Viestintäjohtaja Kai Ovaskainen kuvaa prosessin hyötyjä S-ryhmälle:

”Sidosryhmäprosessi oli ensimmäinen askel hankkeessa, jossa S-ryhmän strategisen viestinnän työkalupakkiin otettiin mukaan systemaattisen vaikuttajaviestinnän suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi sekä toteuttaminen. Tätä työtä on jatkettu erityisen vaikuttavasti SOK:n uuden pääjohtajan ja uuden kenttäjohtajan kanssa vuoden 2014 alusta alkaen. Uusimpana vaiheena olemme perustaneet sen tueksi pääjohtajan johdolla kokoontuvan ryhmätasoisen strategisen viestinnän viiteryhmän. Sidosryhmäprosessia on hyödynnetty lisäksi myös vastuullisuustyössämme mm. erilaisten foorumien monipuolisen osanottajajoukon valinnassa.

Sari Kuvaja veti sidosryhmäprosessiamme hyvin ammattitaitoisesti. Erityisesti hänen kansalaisjärjestökentän tuntemuksensa ja joustavuutensa aikataulujen suhteen helpottivat suuresti työn etenemistä.”

Kun haluatte apua keskeisten sidosryhmienne ja heidän odotustensa kartoittamisessa, olen innolla mukana! Järjestetään työpaja tai kaksi tai organisoidaan haastattelukierros. Voimme samalla tunnustella yhteistyömahdollisuuksia, aistia heikkoja signaaleja ja ennakoida mahdollisia kriisitilanteita.

Lue lisää sidosryhmätyöhön tarjoamistani palveluista.
Nordic Morning halusi nostaa esiin sidosryhmien näkemyksiä vuoden 2014 yritysvastuuraportissaan. Tein heille aiheesta useita haastatteluja.