Nordic Morningin yritysvastuuraportointi

NordicMorning-2_645x363px

Nordic Morning raportoi vastuullisuudestaan verkossa Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeiden mukaisesti. Konsernin vastuullisuuden painopisteitä ovat hyvä johtaminen, ympäristövaikutusten – erityisesti hiilijalanjäljen – pienentäminen sekä asiakkaiden kilpailukyvyn vahvistaminen.

Lokakuussa 2014 pidimme viestintäjohtaja Annika Linnan ja johdon assistentti Irmeli Anderssonin kanssa ideointipalaverin ja pohdimme, millaiset artikkelit ja haastattelut lisäisivät vastuuraportin kiinnostavuutta. Halusimme juttuja, joita voisi jakaa Nordic Morningin muissa kanavissa, kuten Facebookissa ja LinkedInissä, yritysvastuuraportin lisäksi.

Ideoinnin ja jatkojalostuksen tuloksena päädyimme tekemään kaikkiaan yhdeksän teemajuttua: neljä sosiaaliseen vastuuseen ja kolme ympäristövastuuseen liittyen sekä kaksi asiakkaiden odotuksiin vastaamisesta. Minun työlistalleni päätyi kahdeksan juttua.

Olen ollut mukana tekemässä myös Sinebrychoffin vastuullisuuskatsauksia ja Vantaan Energian vastuullisuusraportteja. Vantaan Energian silloinen viestintäpäällikkö Mari Lehtinen kuvailee yhteistyötämme:

”Vastuullisuus on Vantaan Energian toiminnan keskiössä. Vastuullisuustyön tavoitteista ja tuloksista kerromme vuosittain ilmestyvässä vastuullisuusraportissa. Sari Kuvaja on ollut kumppaninamme raportin rakenteen suunnittelussa, sisällön ja tekstin tuottamisessa. Hänen kanssaan asiat sujuvat jouhevasti. Sarin työssä näkyy vahva ammattitaito ja syvällinen perehtyneisyys vastuullisuuteen.

Sari kuuntelee asiakasta ja paneutuu hyvin asiakkaan liiketoimintaan ja tavoitteisiin ennen työhön ryhtymistään. Hän myös nostaa reippaasti esiin ulkopuolisena raikkaita näkökulmia vastuullisuudesta. Yhteistyö Sarin kanssa on monin tavoin rikastuttanut Vantaan Energian vastuullisuustyötä.”

Lue lisää vastuuviestinnän ja –raportoinnin palveluistani.