Palvelut

Vuokraa minut!

Tarvitsetteko määräaikaista vastuullisuustyön tai -viestinnän kehittäjää? Vuokratkaa minut!

Vastuullinen yritystoiminta

Organisaation vastuullisuustyö käynnistyy nykytilan kartoituksella. Sen jälkeen laadimme tavoiteohjelman ja kehittämissuunnitelman.

Vastuuviestintä ja -raportointi

Vastuullisuusasiat tarjoavat mahdollisuuden raikkaaseen, rajat rikkovaan ja kiinnostavaan viestintään.

Sidosryhmätyö

Sidosryhmät mukaan vastuullisuustyöhön. Kartoitetaan odotukset, järjestetään työpajoja. Olisiko aika perustaa sidosryhmistä koottu neuvonantajaryhmä?

Julkaisujen tuottaminen ja toimittaminen

Suunnittelen ja tuotan vastuullisuuskatsauksia ja -raportteja, mutta myös toimialakohtaisia yritysvastuuseen liittyviä julkaisuja.

Yritysten ja järjestöjen yhteistyö

Tarjoan sekä yrityksille että järjestöille apua kumppaniehdokkaiden kartoittamisessa, yhteistyön sisältöjen määrittelyssä sekä yhteistyön toteutuksessa.